พระมิ่งขวัญจอมใจหทัยราษฎร์
เยื้องพระบาทแดนใดผไทชุ่ม
พระยิ้มแย้มแจ่มใสเผ่าไทยชุม
ดั่งปทุมเบ่งบานบนพานทอง

ขอประนมก้มกราบอภิวาท
แทบพระบาทบุษบงทรงฉลอง
ใต้พระบาทร่มรื่นชื่นละออง
ต่างลำพองภูมิใจในพระองค์

“ทรงพระเจริญ”

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลศิลาดาน

เข้าสู่เวปไซต์