ฝ่ายบริหาร

Post on 19 ตุลาคม 2558
by Admin
boss01

 นายจำเนียร โตศิลา
นายกเทศมนตรีตำบลศิลาดาน

 โทร. 081-0460226

 

  boss05 

    boss04 

      นายสมศักดิ์ โตศิลา
 รองนายกเทศมนตรีตำบลศิลาดาน

           โทร. 081-1720270

      นายบำรุง อินทร์สูรย์
  รองนายกเทศมนตรีตำบลศิลาดาน 

            โทร. 082-9482395

 

  666  boss06

นายศิษฐิเทพ ภู่นาท
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลศิลาดาน

 โทร. 0824910304

นายสิงห์  แก้วแย้ม
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลศิลาดาน

 โทร. 0824910304