คณะผู้บริหาร

Post on 19 ตุลาคม 2558
by Admin
นางสุวรรณี โตศิลา

         นางสุวรรณี โตศิลา          นายกเทศมนตรีตำบลศิลาดาน      โทร. 0842309171

 

 นายทองใบ เกตุเส็ง รองนายกเทศมนตรี

      นายมานิตย์ จีนจิ๋ว

          นายทองใบ เกตุเส็ง
      รองนายกเทศมนตรีตำบลศิลาดาน

                โทร. 0841819645

   

           นายมานิตย์ จีนจิ๋ว
      รองนายกเทศมนตรีตำบลศิลาดาน 

                 โทร. 0642376973

 

logo want นายนิมิตร คงดี ที่ปรึกษานายก

นางกาญจนา ลิ้มจำเริญ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลศิลาดาน

 โทร. 0622915906

นายนิมิตร คงดี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลศิลาดาน

 โทร. 0816803251