รายงานจัดซื้อ-จัดจ้าง ปี 2562

Post on 21 พฤศจิกายน 2561
by Admin

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562

 กดปุ่ม "DOWNLOAD" เพื่อเปิดเอกสาร                                                                                                                                                               

downloadสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ  เดือนมกราคม 2562

downloadสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ  เดือนกุมภาพันธ์ 2562

downloadสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ  เดือนมีนาคม 2562

downloadสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ  เดือนเมษายน 2562

downloadสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ  เดือนพฤษภาคม 2562