รายงานจัดซื้อ-จัดจ้าง ปี 2561

Post on 21 พฤศจิกายน 2561
by Admin

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561

 กดปุ่ม "DOWNLOAD" เพื่อเปิดเอกสาร                                                                                                                                                               

downloadสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ  เดือนมกราคม 2561

downloadสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ  เดือนกุมภาพันธ์ 2561

downloadสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ  เดือนมีนาคม 2561

downloadสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ  เดือนเมษายน 2561

downloadสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ  เดือนพฤษภาคม 2561

downloadสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ  เดือนมิถุนายน 2561

downloadสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ  เดือนกรกฏาคม 2561

downloadสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ  เดือนสิงหาคม 2561

downloadสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ  เดือนกันยายน 2561

downloadสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ  เดือนตุลาคม 2560

downloadสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ  เดือนพฤศจิกายน 2560

downloadสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ  เดือนธันวาคม 2560