สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Post on 14 กรกฎาคม 2563
by Local

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

เดือนตุลาคม 2562                           >>> DOWNLOAD

 

เดือนพฤศจิกายน 2562                    >>> DOWNLOAD

 

เดือนธันวาคม 2562                         >>> DOWNLOAD

 

เดือนมกราคม 2563                         >>> DOWNLOAD

 

เดือนกุมภาพันธ์ 2563                      >>> DOWNLOAD

 

เดือนมีนาคม 2563                          >>> DOWNLOAD

 

เดือนเมษายน 2563                        >>> DOWNLOAD

 

เดือนพฤษภาคม 2563                     >>> DOWNLOAD

 

เดือนมิถุนายน 2563                        >>> DOWNLOAD

 

เดือนกรกฎาคม 2563                      >>> DOWNLOAD

 

เดือนสิงหาคม 2563                       >>> DOWNLOAD

 

เดือนกันยายน 2563                       >>> DOWNLOAD