ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และชาวตำบลศิลาดาน

Arrow up
Arrow down

สภาพทั่วไป

Post on 17 ตุลาคม 2558
by Super User

ประวัติความเป็นมา :

เทศบาลตำบลศิลาดาน เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 23 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 3674 คน

ตำบลศิลาดาน มี 6 หมู่บ้าน

  • หมู่ที่ 1บ้านท่าแขก
  • หมู่ที่ 2 บ้านศิลาดาน
  • หมู่ที่ 3 บ้านหาดมะตูม
  • หมู่ที่ 4 บ้านหาดมะตูม
  • หมู่ที่ 5 บ้านดอนเดื่อ-ดอนปูน
  • หมู่ที่ 6 บ้านต้นมะขาม

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ดินเป็นดินเหนียวเหมาะแก่การเพาะปลูก