อาณาเขต

Post on 17 ตุลาคม 2558
by Super User

อาณาเขต :

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลวัดโคก อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลวัดโคก, ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
ทิศตะวันตก ติดกับ แม่น้ำเจ้าพระยา