อสม.ตำบลศิลาดาน

Post by Admin
on 21 ตุลาคม 2558

อสม.ตำบลศิลาดาน

จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ.2530 มีกิจกรรมคือ ตรวจสุขภาพประจำเดือนให้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน  ตรวจลูกน้ำยุงลายในแต่ละครัวเรือน  เช่น อสม.2 คน จะรับผิดชอบจำนวนครัวเรือน 10 ครัวเรือน  และดูแลผู้ป่วยติดเตียง โดยการทำความสะอาดจัดบ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 

 

หมอสมุนไพร

Post by Admin
on 21 ตุลาคม 2558

หมอสมุนไพร

เริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ.2540 ลุงสัมฤทธิ์  เป็นผู้มีความรู้สมุนไพรไทยโดยได้รับการถ่ายทอดความรู้มาจากบรรพบุรุษเนื่องจากได้ไปช่วยพ่อเก็บสมุนไพร ต่อมาคุณพ่อเริ่มไปเก็บสมุนไพรไม่ค่อยไหวเนื่องจากมีอายุมากขึ้น คุณสัมฤทธิ์รับช่วงต่อจากคุณพ่อ

 

ศูนย์ดำรงธรรม

Post by Admin
on 21 ตุลาคม 2558

ศูนย์ดำรงธรรม

เริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ.2556 มีนโยบายของอำเภอมโนรมย์ มีการจัดฝึกอบรมผู้นำท้องที่ ในเรื่องของกฎหมาย โดยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของหมู่บ้าน โดยใช่ชื่อว่า ศูนย์อำนวยความเป็นธรรม โดยให้กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  เป็นผู้รับผิดชอบ

 

สภาเด็กและเยาวชน

Post by Admin
on 21 ตุลาคม 2558

สภาเด็กและเยาวชน

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2552 มีการจัดกิจกรรมโดยได้งบมาจากจังหวัดชัยนาท โดยกิจกรรมแรกคือการจัดทำโครงการค่ายคุณธรรมเพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กในหมู่บ้านที่มีพฤติกรรมเสี่ยงให้หันมาทำประโยชน์ให้แก่สังคมโดยการ กวาดลานวัด  เก็บขยะบริเวณลาดวัด  โรงเรียน  นั่งสมาธิ  สวดมนต์ 

 

ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

Post by Admin
on 21 ตุลาคม 2558

ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

เมื่อปี 2550 เกิดภัยพิบัติน้ำท่วมใหญ่ในพื้นที่ตำบลศิลาดาน ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทจึงมีนโยบายให้องค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบล จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติ