รีสอร์ท @HuaDan Chainat" ( แอท หัวดาน ชัยนาท)

Post by Admin
on 21 ตุลาคม 2558

HuaDan Chainat" ( แอท หัวดาน ชัยนาท)
ตั้งอยู่ ต.ศิลาดาน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท

 

โรงเรียนวัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์)

Post by Admin
on 21 ตุลาคม 2558

โรงเรียนวัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์)
หมู่ที่ 2 บ้านหาดมะตูมตำบลศิลาดาน อำเภอมโนรมย์
จังหวัดชัยนาท  
รหัสไปรษณีย์ 17110  โทรศัพท์ 056447017

 

@ วัดศรีเจริญ

Post by Admin
on 21 ตุลาคม 2558

วัดศรีเจริญ

ตั้งอยู่เลขที่ 89 บ้านศิลาดาน หมู่ที่ 2 ตำบลศิลาดาน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

@ วัดธรรมขันธ์

Post by Admin
on 21 ตุลาคม 2558

วัดธรรมขันธ์

ตั้งอยู่เลขที่ 90 บ้านศิลาดานหมู่ที่ 2 ตำบลศิลาดาน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท