ตรวจโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองทิ้งน้ำถึงสะพานดอนปูน หมู่ที่ 1

Post by ฝ่ายประชาสัมพันธ์
on 15 เมษายน 2563

วันที่ 14 เม.ย. 2563 นายจำเนียร โตศิลา นายกเทศมนตรีตำบลศิลาดาน และนายคุณากร ช้างพันธุ์ ปลัดเทศบาลตำบลศิลาดาน ลงพื้นที่ตรวจโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองทิ้งน้ำถึงสะพานดอนปูน หมู่ที่ 1 ต.ศิลาดาน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท

โครงการสานตะกร้าด้วยเส้นพลาสติก 2563

Post by ฝ่ายประชาสัมพันธ์
on 26 กุมภาพันธ์ 2563

โครงการสานตะกร้าด้วยเส้นพลาสติก 2563

กิจกรรมรณรงค์ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”และการรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด”

Post by ฝ่ายประชาสัมพันธ์
on 05 กุมภาพันธ์ 2563

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น.เทศบาลตำบลศิลาดาน ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”

โครงการสนับสนุนวัสดุซ่อมแซมบ้านคนพิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส

Post by ฝ่ายประชาสัมพันธ์
on 26 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 นายเจิดศักดิ์ นิลอุบล นายอำเภอมโนรมย์ นายจำเนียร โตศิลา นายกเทศมนตรีตำบลศิลาดาน นายคุณากร ช้างพันธุ์ ปลัดเทศบาล นายณรงค์ สาแช สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศิลาดาน เขต 1 พร้อมด้วยคณะทำงาน

ประชุมสภาเทศบาลตำบลศิลาดาน สมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2/2562

Post by ฝ่ายประชาสัมพันธ์
on 17 ธันวาคม 2562

ประชุมสภาเทศบาลตำบลศิลาดาน สมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2/2562