ประชาคม หมู่ที่ 1 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

Post by ฝ่ายประชาสัมพันธ์
on 11 กุมภาพันธ์ 2564

เทศบาลตำบลศิลาดาน ร่วมกับอำเภอมโนรมย์ โดยนายนายภาดา พัฒนพงษ์ ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ และผู้ใหญ่บ้าน จัดประชาคมหมู่ที่ 1 ตำบลศิลาดาน วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

 Facebook :  https://www.facebook.com/siladan.chainat/posts/4000148706732390

ตรวจเยี่ยมบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

Post by ฝ่ายประชาสัมพันธ์
on 04 มกราคม 2564

4 มกราคม 2563 นายจำเนียร โตศิลา นายกเทศมนตรีตำบลศิลาดาน นายนาวิน เหล่าอินทร์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ลงพื้นที่พร้อมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยนางสุนีย์ เอื้อเฟื้อพันธุ์ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

กิจกรรมจิตอาสา 4 ธ.ค. 2563

Post by ฝ่ายประชาสัมพันธ์
on 04 ธันวาคม 2563

นายจำเนียร โตศิลา นายกเทศมนตรีตำบลศิลาดาน นำประชาชนจิตอาสาพระราชทานตำบลศิลาดาน

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

Post by ฝ่ายประชาสัมพันธ์
on 29 ธันวาคม 2563
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564
 

รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดโครงการสร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาทส่งเสริมผลิตสินค้าอัตลักษณ์สร้างรายได้ชุมชน

Post by ฝ่ายประชาสัมพันธ์
on 29 พฤศจิกายน 2563

รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดโครงการสร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาทส่งเสริมผลิตสินค้าอัตลักษณ์สร้างรายได้ชุมชน