ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และชาวตำบลศิลาดาน

Arrow up
Arrow down

ตรวจโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย RMC-P1

Post by ฝ่ายประชาสัมพันธ์
on 29 สิงหาคม 2561

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 นายนริศ ป้อมเสือ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 2 และคณะติดตามผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน/โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ งบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลงพื้นที่ตรวจโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย RMC-P1 (สายศรีเจริญ-ท่าฉนวน)โดยมีนายเจิดศัก นิลอุบล นายอำเภอมโนรมย์ นายจำเนียร โตศิลา นายกเทศมนตรีตำบลศิลาดาน พร้อมด้วยคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและให้ข้อมูลในการลงพื้นที่ติดตามโครงการ ในพื้นที่หมู่ที่ 2,3,4,6 ตำบลศิลาดาน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท40361892_2229813410599174_3020827868541222912_o.jpg40355669_2229813500599165_6748893523380011008_o.jpg40353134_2229813420599173_7220733583931998208_o.jpg40413513_2229813440599171_2271305145667026944_o.jpg

 

จังหวัดชัยนาทออกหน่วยเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

Post by ฝ่ายประชาสัมพันธ์
on 27 สิงหาคม 2561

          จังหวัดชัยนาทออกหน่วยเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน บูรณาการร่วมกับ โครงการหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ในพื้นที่ ตำบลศิลาดาน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

          วันที่ 22 สิงหาคม 2561 นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท โดยมี นายชวพล พันธุมรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วย นายเจิดศักดิ์ นิลอุบล นายอำเภอหนองมโนรมย์ นำหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนายจำเนียร โตศิลา นายกเทศมนตรีตำบลศิลาดาน ร่วมกันออกเยี่ยมเยียนพบปะประชาชน ตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”บูรณาการร่วมกับ โครงการหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ที่ ณ วัดธรรมขันธ์ หมู่ที่ 2 ตำบลศิลาดาน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท โดยนำการบริการเคลื่อนที่ของหน่วยงานต่างๆ ไปให้บริการพี่น้องประชาชนถึงพื้นที่ให้ได้รับการบริการจากภาครัฐและเอกชนอย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชน มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และของจังหวัดชัยนาท โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท และเหล่ากาชาด มอบทุนการศึกษากองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบทุนกาศึกษาให้กับนักเรียน มอบชุดนักเรียน มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภค และบริโภค นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติของวัด ปลูกต้นไม้ภายในบริเวณวัด พร้อมเยี่ยมชมบูธกิจกรรมการให้บริการที่ส่วนราชการต่างๆ ได้มาร่วมกันจัดกิจกรรมให้บริการประชาชน อาทิ แจกเอกสารความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดนิทรรศการ บริการอื่นๆ อีกมากมาย39926326_2224102081170307_9104529913817333760_o.jpg39894601_2224103901170125_3446972930217476096_o.jpg39951638_2224115924502256_6639702999310532608_o.jpg39876123_2224105531169962_9037196895474155520_o.jpg39864464_2224105221169993_8556780639930548224_o.jpg

 

28 กรกฎาคม 2561 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Post by ฝ่ายประชาสัมพันธ์
on 28 กรกฎาคม 2561

28 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ประชาชนชาวไทย ร่วมใจ สวมใส่เสื้อสีเหลือง

จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

Post by ฝ่ายประชาสัมพันธ์
on 28 กรกฎาคม 2561

26 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลศิลาดาน นำโดยนายจำเนียร โตศิลา สมาชิกเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยประชาชนตำบลศิลาดาน ร่วมกันปลูกต้นไม้

โครงการ Family Day เปิดประตูเยี่ยมบ้านสร้างสะพานสู่สวัสดิการสังคม ปี 2561

Post by ฝ่ายประชาสัมพันธ์
on 23 กรกฎาคม 2561

เทศบาลตำบลศิลาดาน ร่วมกับ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง สำรวจให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตาม "โครงการ Family Day เปิดประตูเยี่ยมบ้านสร้างสะพานสู่สวัสดิการสังคม ปี 2561 " ในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา