ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และชาวตำบลศิลาดาน

Arrow up
Arrow down

วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2561

Post by ฝ่ายประชาสัมพันธ์
on 26 มิถุนายน 2561

วันนี้ 26 มิถุนายน 2561 เทศบาลตำบลศิลาดานเข้าร่วมกิจกรรมการเดินขบวนรณรงค์การต่อต้านยาเสพติด โดยนายจำเนียร โตศิลา นายกเทศมนตรีตำบลศิลาดาน คณะผู้บริหาร พนักงาน และประชาชน ร่วมเดินขบวนต่อต้านบาเสพติดในครั้งนี้ เพื่อตระหนักถึงความร้ายแรงของปัญหายาเสพติด เน้นถึงความสำคัญของการต่อสู้กับปัญหาการใช้ยาในทางที่ผิด ขับเคลื่อนนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมุ่งสร้างความเข้าใจถึงเครือข่ายระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างการรับรู้และดำเนินการให้มีความเชื่อมโยงด้านการป้องกันปราบปรามS__16220203.jpgS__16220196.jpg

โครงการถังขยะอินทรีย์คัดแยกขยะ 2561

Post by ฝ่ายประชาสัมพันธ์
on 30 พฤษภาคม 2561

นายกเทศบาลตำบลศิลาดาน นายจำเนียร โตศิลา จัดทำโครงการถังขยะอินทรีย์คัดแยกขยะ

 

จังหวัดชัยนาท จัดงานวันท้องถิ่นไทย ปี 2561

Post by ฝ่ายประชาสัมพันธ์
on 19 มีนาคม 2561

วันที่18 มีนาคม 2561 นายชวพล พันธุมรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นำคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายเครื่องราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

การลงพื้นที่ที่กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย RMC-P1 (สายศรีเจริญ-ท่าฉนวน)

Post by ฝ่ายประชาสัมพันธ์
on 27 เมษายน 2561

วันที่ศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 11.30 น. รองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ)

ประกวด อสม.ดีเด่น 2561 ระดับชาติ 2561

Post by ฝ่ายประชาสัมพันธ์
on 16 กุมภาพันธ์ 2561

อสม.ตำบลศิลาดาน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท เป็นตัวแทนภาคเหนือ เข้าคัดเลือก เป็น อสม.ดีเด่นระดับชาติสาขาส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2561 วันนี้ ที่