โครงการจิตอาสา 6 กุมภาพันธ์ 2562

Post by ฝ่ายประชาสัมพันธ์
on 06 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลตำบลศิลาดาน ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาและประชาชนในพื้นที่ตำบลศิลาดาน จัดกิจกรรมรณรงค์เก็บขยะมูลฝอย เพื่อรักษาความสะอาดหมู่บ้านและชุมชมให้น่าอยู่ โดยครั้งนี้ได้ทำความสะอาดบริเวรสะพานลอยดอนปูน และบริเวณริมถนนทางเข้าหมู่บ้าน51581908_2332086103705237_551130083163635712_o.jpg51200832_2332088543704993_1844431799271292928_o.jpg51279583_2332091327038048_606833515480219648_o.jpg51295927_2332094067037774_1373975645901553664_o.jpg51394198_2332093913704456_801166109720969216_o.jpg51479880_2332093763704471_6880061133110116352_o.jpg51456777_2332093690371145_7324280551039303680_o.jpg51541295_2332088023705045_2693505666428960768_o.jpg

ตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่และความเหมาะสมของผู้อุปการะเด็กแบบครอบครัวอุปถัมป์

Post by ฝ่ายประชาสัมพันธ์
on 06 กุมภาพันธ์ 2562

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท ร่วมกับเทศบาลตำบลศิลาดาน โดยนายจำเนียรโตศิลา นายกเทศมนตรีตำบลศิลาดาน นายคุณากร ช้างพันธุ์ ปลัดเทศบาล ลงพื้น ที่ตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่และความเหมาะสมของผู้อุปการะเด็กแบบครอบครัวอุปถัมป์ ในพื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านต้นมะขาม ตำบลศิลาดาน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท25551.jpg25554.jpg25553.jpg25552.jpg

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2561 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ บพิตร

Post by ฝ่ายประชาสัมพันธ์
on 05 ธันวาคม 2561

อำเภอมโนรมย์ หน่วยงานราชการทุกภาคส่วน เทศบาลตำบลศิลาดาน และประชาชน พร้อมใจจัดพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ บพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2561

รณรงค์ป้องกันกำจัดขยะภายใต้แผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง”

Post by ฝ่ายประชาสัมพันธ์
on 06 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 21 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลศิลาดาน ผู้นำชุมชน จิตอาสาและประชาชนร่วมขี่จักรยานรอบหมู่บ้าน เพื่อรณรงค์การคัดแยกขยะ ดำเนินการตามแนวทางรณรงค์ป้องกันกำจัดขยะภายใต้แผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” เน้นปลุกจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ ควบคู่กับมาตรการทางกฎหมาย เพื่อสร้างตำบลศิลาดานให้เป็นเมืองสะอาด โดยกำหนดให้วันที่ 28 มกราคม 2562 เป็นวันเริ่มต้นแผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย รณรงค์ให้ประชาชนลดปริมาณขยะด้วยการคัดแยกขยะมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้ความรู้การคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ประกอบด้วย ขยะทั่วไป เช่น เศษกระดาษ ซองพลาสติก ขยะเปียก ได้แก่เศษอาหาร ใบไม้ ซากพืชซากสัตว์ สามารถนำไปทำปุ๋ยอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น ขวดแก้ว และขยะอันตราย หลอดไฟ แบตเตอรี ต้องกำจัดอย่างถูกวิธี50964956_2321363701444144_6034625369540132864_o.jpg50324175_2321360714777776_7627056710112247808_o.jpg50881551_2321362334777614_157057590986014720_o.jpg50853102_2321360698111111_3975378088014905344_o.jpg50274359_2321365654777282_6213049473635975168_o.jpg50648310_2321363508110830_3114234374912999424_o.jpg

โครงการจิตอาสา เราทำดี ด้วยหัวใจ 20 กันยายน 2561

Post by ฝ่ายประชาสัมพันธ์
on 26 กันยายน 2561

วันที่ 20 กันยายน 2561 นายเจิดศักดิ์ นิลอุบล นายอำเภอมโนรมย์ เป็นประธานพิธีเปิดงานจิตอาสา เราทำดี ด้วยหัวใจ