ป.ป.ช. จังหวัดชัยนาท นิเทศติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและให้คำปรึกษา เสนอแนะแนวทางเพื่อยกระดับการประเมิน ITA

Post by ฝ่ายประชาสัมพันธ์
on 13 กรกฎาคม 2563

ป.ป.ช. จังหวัดชัยนาท นิเทศติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและให้คำปรึกษา เสนอแนะแนวทางเพื่อยกระดับการประเมิน ITA

ประชุมโครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล

Post by ฝ่ายประชาสัมพันธ์
on 25 มิถุนายน 2563

ประชุมโครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล

โครงการสานตะกร้าด้วยเส้นพลาสติก 2563

Post by ฝ่ายประชาสัมพันธ์
on 26 กุมภาพันธ์ 2563

โครงการสานตะกร้าด้วยเส้นพลาสติก 2563

ตรวจโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองทิ้งน้ำถึงสะพานดอนปูน หมู่ที่ 1

Post by ฝ่ายประชาสัมพันธ์
on 15 เมษายน 2563

วันที่ 14 เม.ย. 2563 นายจำเนียร โตศิลา นายกเทศมนตรีตำบลศิลาดาน และนายคุณากร ช้างพันธุ์ ปลัดเทศบาลตำบลศิลาดาน ลงพื้นที่ตรวจโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองทิ้งน้ำถึงสะพานดอนปูน หมู่ที่ 1 ต.ศิลาดาน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท

โครงการสนับสนุนวัสดุซ่อมแซมบ้านคนพิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส

Post by ฝ่ายประชาสัมพันธ์
on 26 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 นายเจิดศักดิ์ นิลอุบล นายอำเภอมโนรมย์ นายจำเนียร โตศิลา นายกเทศมนตรีตำบลศิลาดาน นายคุณากร ช้างพันธุ์ ปลัดเทศบาล นายณรงค์ สาแช สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศิลาดาน เขต 1 พร้อมด้วยคณะทำงาน