โครงการเสริมพลังภูมิปัญญาและการเรียนรู้ของผู้สูงอายุกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

Post on 20 มีนาคม 2560
by ฝ่ายประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท ร่วมกับเทศบาลตำบลศิลาดานจัดกิจกรรมโครงการเสริมพลังภูมิปัญญาและการเรียนรู้ของผู้สูงอายุกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

 

17373317_10210744136632647_159210416_o.jpg17430785_10210744124752350_242977772_o.jpg17408009_10210744123112309_1302470425_o.jpg17430682_10210744122272288_2007154312_o.jpg17430950_10210744122672298_1408918441_o.jpg17408508_10210744122752300_2006641002_o.jpg