โครงการกิจกรรมอบรมการทำดอกไม้จันทร์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 2560

Post on 15 เมษายน 2560
by ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ชมรมผู้สูงอายุตำบลศิลาดานและผู้สูงตำบลศิลาดาน จัดกิจกรรมอบรมการทำดอกไม้จันทร์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

 

ในวันที่ 10 - 12 เมษายน 2560 เป็นการส่งเสริมผู้สูงอายุ รวมทั้งประชาชน เยาวชน ในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้อีกด้วย

 

 

IMG_4502 (Small).JPGIMG_4389 (Small).JPGIMG_4390 (Small).JPGIMG_4402 (Small).JPGIMG_4403 (Small).JPGIMG_4408 (Small).JPG

IMG_4498 (Small).JPG