โครงการสานฝันสร้างอาชีพแก่คนพิการ 2560 โดย ชมรมผู้พิการตำบลศิลาดาน

Post on 19 พฤษภาคม 2560
by ฝ่ายประชาสัมพันธ์

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท ร่วมกับชมรมผู้พิการตำบลศิลาดาน จัดกิจกรรมโครงการสานฝันสร้างอาชีพแก่คนพิการ ฝึกอาชีพการทำขนมไทย ณ เทศบาลตำบลศิลาดาน

 

เพื่อให้ผู้พิการสารมารถนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริม โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิกา18553704_1933112860268345_896555024_o (1).jpg18596294_1933113043601660_1412531810_o.jpg18575501_832518356906732_2136786899_o.jpg18575361_832518433573391_1208194864_o.jpg18596385_832518373573397_1543344147_o.jpg18618433_832518443573390_411012609_o.jpg