กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลศิลาดาน มอบทุนอุปการะ กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ แก่ เด็กชายธีระดล พานิช

Post on 23 พฤษภาคม 2560
by ฝ่ายประชาสัมพันธ์

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.00 น. นายจำเนียร โตศิลานายกเทศมนตรีตำบลศิลาดาน นายธนวัฒน์ คงศิริ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลศิลาดาน

 

 

มอบทุนอุปการะ กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ แก่ เด็กชายธีระดล พานิช โดยนายจำเนียร โตศิลา นายกเทศมนตรีตำบลศิลาดาน เป็นตัวแทนในการมอบทุนS__16433170.jpg