โครงการ "3,000 ดอก 5,000 ต้น ทำด้วยจิตร ปลูกด้วยใจ"

Post on 14 มิถุนายน 2560
by ฝ่ายประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลศิลาดาน ได้สำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงได้จัดทำโครงการ "3,000 ต้น 5,000 ดอก ทำด้วยจิตร ปลูกด้วยใจ"

 

โดยนายจำเนียร โตศิลา นายกเทศมนตรีตำบลศิลาดาน นายคุณากร ช้างพันธุ์ ปลัดเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ประชาชนชาวตำบลศิลาดาน และเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์).เข้าร่วมปลูกดอกดาวเรือง เพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช19223043_1938354779745040_4876394407321666115_o.jpg19143876_1938354756411709_3547404619660832432_o.jpg19092921_1938354776411707_8849458340951733389_o.jpg19204693_844892725669295_173621144_o.jpg19095427_1938361696411015_4257345508461154222_o.jpg19055611_1938364546410730_3151901519855654292_o.jpg19143896_1938364563077395_5779457164236930237_o.jpg19197891_844892839002617_413887357_o.jpg19179325_844892842335950_1335378715_o.jpg19181724_844892845669283_1229433824_o.jpg