โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน ก้าวสู่สังคมอาเซียน 1

Post on 18 กรกฎาคม 2560
by ฝ่ายประชาสัมพันธ์

วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนก้าวสู่สังคมอาเซียน การอบรมให้ความรู้ผู้ดูแลประปาในเขตพื้นที่ตำบลศิลาดานทุกหมู่ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการระบบประปาหมู่บ้าน

19983849_1956442071269644_5096989776670811774_o.jpg20024090_1956442067936311_139035633927322694_o.jpg19983707_1956442114602973_2118276996994715684_o.jpg20116974_1956442081269643_5088371090081018036_o.jpg