โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน ก้าวสู่สังคมอาเซียน 2

Post on 18 กรกฎาคม 2560
by ฝ่ายประชาสัมพันธ์

วันที่ 16 กรกฎาคม 2560 เทศบาลตำบลศิลาดาน จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนก้าวสู่สังคมอาเซียน

การอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะ การคัดแยกขยะ การลดปริมาณขยะต้นทาง เพื่อนำไปพัฒนาสร้างคุณภาพชุมชน19956825_1956556774591507_2584820536819364928_o.jpg20116777_1956549751258876_4080747421342699681_o.jpg19983948_1956549747925543_2604951321958161869_o.jpg20045427_1956550524592132_3245237977827513283_o.jpg