ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และชาวตำบลศิลาดาน

Arrow up
Arrow down

โครงการ พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี

Post on 17 สิงหาคม 2560
by ฝ่ายประชาสัมพันธ์

วันที่ 17 สิงหาคม 2560

               เทศบาลตำบลศิลาดาน นำโดยนายจำเนียร โตศิลา นายกเทศมนตรี นายคุณากร ช้างพันธุ์ ปลัดเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศิลาดาน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

 

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 ขึ้นตามนโยบายประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ ที่ทรงห่วงใยสถานการณ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมตลอดมา และปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนรักป่าไม้page 3.jpgpage1.jpgpage 2.jpgชนเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้