ตรวจเยี่ยมที่อยู่อาศัยผู้ประสบอุทกภัย วันที่ 9 ตุลาคม 2560

Post on 12 ตุลาคม 2560
by ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายจำเนียร โตศิลา นายกเทศมนตรีตำบลศิลาดาน และนายคุณากร ช้างพันธู์ ปลัดเทศบาลฯ ลงตรวจเยี่ยมประชาชนที่พักอาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา


เนื่องจากสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยน้ำได้เริ่มเอ่อไหลเข้าท่วมบริเวณใต้ถุนบ้านเรือนที่อยู่ริมแม่น้ำ22345569_1136568336475843_1158077671_o.jpg22345335_1136568379809172_1579534682_o.jpg22369056_1136568413142502_1045308796_o.jpg