ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และชาวตำบลศิลาดาน

Arrow up
Arrow down

จังหวัดชัยนาท จัดงานวันท้องถิ่นไทย ปี 2561

Post on 19 มีนาคม 2561
by ฝ่ายประชาสัมพันธ์

วันที่18 มีนาคม 2561 นายชวพล พันธุมรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นำคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายเครื่องราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

 

เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561 ที่ลานพระบรมรูปราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท (หลังเก่า) โดยนายจำเนียร โตศิลา นายกเทศมนตรีตำบลศิลาดาน นายคุณากร ช้างพันธุ์ ปลัดเทศบาล คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศิลาดานได้เข้าร่วมพิธีด้วย นายชวพล พันธุมรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท กล่าวว่า เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อประชาชน สังคม ประเทศชาติ และเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร ขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชน จนมีความเข้มแข็งสามารถเป็นกลไกพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบัน โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553 กำหนดให้วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันท้องถิ่นไทย กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีถวายพวงมาลัยราชสักการะ พิธีวางพานดอกไม้สด จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย กล่าวคำถวายราชสดุดี อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานขององศ์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีกด้วย

 

29257896_1687358414663703_2314945376353779712_o.jpg

 

29261820_1687324544667090_2489034771821232128_o.jpg

 

29313430_1687324428000435_8954494886418055168_o.jpg

 

29313838_1687324438000434_8484058356753891328_o.jpg