ประกาศเทศบาลตำบลศิลาดาน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับคอนกรีต สายเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 4 บ้านหาดมะตูม - หมู่ที่ 6 บ้านต้นมะขาม ตำบลศิลาดาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Post on 18 พฤษภาคม 2563
by ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลศิลาดาน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับคอนกรีต สายเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 4 บ้านหาดมะตูม - หมู่ที่ 6 บ้านต้นมะขาม ตำบลศิลาดาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ae386d70e5a94314d160e1fb772450beUHU9WypWwiEoGBnq-0.jpgae386d70e5a94314d160e1fb772450beUHU9WypWwiEoGBnq-1.jpg