ประกาศเทศบาลตำบลศิลาดาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับคอนกรีต สายบ้านดอนปูน หมู่ที่ 5 ตำบลศิลาดาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Post on 26 พฤษภาคม 2563
by ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลศิลาดาน
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับคอนกรีต สายบ้านดอนปูน หมู่ที่ 5 ตำบลศิลาดาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์100090118_2711086119138565_7108142991952314368_o.jpg