ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุภาพ สุขสำราญ

Post on 23 กรกฎาคม 2563
by ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลศิลาดาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุภาพ สุขสำราญ (สายทางเกวียนนอก หมู่ที่ 3 บ้านหาดมะตูม - หมูู่ที่ 4 บ้านหาดมะตูม ตำบลศิลาดาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1.jpg2.jpg