ประกาศเทศบาลตำบลศิลาดาน เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

Post by ฝ่ายประชาสัมพันธ์
on 11 เมษายน 2561

ประกาศเทศบาลตำบลศิลาดาน เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ 10 เมษายน 2561

ประกาศเทศบาลตำบลศิลาดาน เรื่องสอบราคาจ้างการปรับปรุงและฟื้นฟูทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร สาย RMC - P1 (สายศรีเจริญ - ท่าฉนวน)

Post by ฝ่ายประชาสัมพันธ์
on 26 มีนาคม 2561

ประกาศเทศบาลตำบลศิลาดาน เรื่องสอบราคาจ้างการปรับปรุงและฟื้นฟูทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร สาย RMC - P1 (สายศรีเจริญ - ท่าฉนวน) หมู่ที่ 2 ตำบลศิลาดาน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) เทศบาลตำบลศิลาดาน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท (ครั้งที่ 2 ) 16 พฤศจิกายน 2558

Post by ฝ่ายประชาสัมพันธ์
on 16 พฤศจิกายน 2558

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) เทศบาลตำบลศิลาดาน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท (ครั้งที่ 2 ) 16 พฤศจิกายน 2558

 

ประกาศเทศบาลตำบลศิลาดาน เรื่องสอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองทิ้งน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลศิลาดาน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท (ครั้งที่ 3 )

Post by ฝ่ายประชาสัมพันธ์
on 18 ธันวาคม 2558

ประกาศเทศบาลตำบลศิลาดาน เรื่องสอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองทิ้งน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลศิลาดาน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท (ครั้งที่ 3 )

 

 

สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองทิ้งน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยบ้านผู้ใหญ่หมู่ที่ ๑ (ครั้งที่ ๒)

Post by แม่จิีบ
on 25 ตุลาคม 2558

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองทิ้งน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยบ้านผู้ใหญ่หมู่ที่ ๑ (ครั้งที่ ๒)