สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองทิ้งน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยบ้านผู้ใหญ่หมู่ที่ ๑ (ครั้งที่ ๒)

Post on 25 ตุลาคม 2558
by แม่จิีบ

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองทิ้งน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยบ้านผู้ใหญ่หมู่ที่ ๑ (ครั้งที่ ๒)

 


เทศบาลตำบลศิลาดาน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองทิ้งน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยบ้านผู้ใหญ่หมู่ที่ ๑ (ครั้งที่ ๒) ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลศิลาดาน ระหว่างวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ในราคาชุดละ ๒๐๐.๐๐ บาท ในวันเเละเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข ๐-๕๖๔๒-๓๑๒๒

01re 

 

02

 

03

 

04re

 

05