'สงกรานต์' 2564 กับ 3 วันสำคัญช่วงปีใหม่ไทย 13-14-15 เม.ย. คือวันอะไรบ้าง?

Post by Admin
on 13 เมษายน 2564

ชวนรู้ชัดๆ ว่าวันสำคัญในช่วงเทศกาล "สงกรานต์" อย่างวันมหาสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ วันครอบครัว วันเถลิงศก มาดูกันว่าในระหว่างวันที่ 13-14-15 เมษายน 2564 วันสำคัญเหล่านั้นตรงกับวันไหนกันแน่?

วันจักรี 6 เมษายน มีประวัติและความสำคัญอย่างไร

Post by Admin
on 06 เมษายน 2564

วันจักรี 6 เมษายน มีประวัติและความสำคัญอย่างไร

2 เมษายน – วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Post by Admin
on 31 มีนาคม 2564

เนื่องในวโรกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และชาวตำบลศิลาดาน

เทศบาลตำบลศิลาดาน ขอเชิญชวนชาวตำบลศิลาดาน กรอกแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ. 2564

Post by ฝ่ายประชาสัมพันธ์
on 02 เมษายน 2564

เทศบาลตำบลศิลาดาน ขอเชิญชวน พ่อ แม่ พี่น้องชาวตำบลศิลาดาน กรอกแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (เช่น ผู้ประกอบการ ร้านค้า ผู้เสียภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทะเบียนพาณิชย์ ผู้ขอรับเบี้ยยังชีพ ผู้เสียค่าธรรมเนียมขยะ และผู้ขอใบอนุญาตต่างๆ ฯลฯ)

มาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยแล้ง ปี2563/2564

Post by ฝ่ายประชาสัมพันธ์
on 30 มีนาคม 2564

มาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยแล้ง ปี2563/2564

ดาวน์โหลด

หมวดหมู่รอง