ประกาศ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497

Post by ฝ่ายประชาสัมพันธ์
on 06 กันยายน 2564
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497
ประกาศให้ทราบทั่วกันว่า บรรดาชายที่มีสัญชาติเป็นไทยตามกฎหมาย เกิดปี วอก พุทธศักราช 2547 ซึ่งมีภูมิลำเนาตามพระราชบัญญัติรับราชการทหารอยู่ในอำเภอ มโนรมย์ จังหวัด ชัยนาท ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน ณ ที่ว่าการอำเภอ มโนรมย์ จังหวัด ชัยนาท ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประชาสัมพันธ์ ผู้มีความประสงค์จะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดชัยนาท

Post by ฝ่ายประชาสัมพันธ์
on 01 กันยายน 2564

ประชาสัมพันธ์ ผู้มีความประสงค์จะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดชัยนาท ลงทะเบียนกรอกใบสมัครเพื่อรับการคัดเลือกจัดทำบัญชีสำรอง ผ่านทาง https://docs.google.com/.../1FAIpQLSf.../closedform ได้ตั้งแต่วันที่ 15 - 18 กันยายน 2564 (สามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น)

ความเป็นมา “วันแม่แห่งชาติ” 12 สิงหาคม

Post by Admin
on 12 สิงหาคม 2564

ย้อนเรื่องราวที่มาของวันแม่แห่งชาติ ที่กลายเป็นวันสำคัญของปวงชนชาวไทยจนถึงปัจจุบัน

ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการขอรับเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี

Post by ฝ่ายประชาสัมพันธ์
on 31 สิงหาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการขอรับเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี

ผู้รับผิดชอบจัดการศพผู้สูงอายุ สามารถยื่นคำขอรับเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ได้ที่ เทศบาลตำบลศิลาดาน ภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกใบมรณบัตร

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์บริจาคโลหิต

Post by ฝ่ายประชาสัมพันธ์
on 05 สิงหาคม 2564

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์บริจาคโลหิต

หมวดหมู่รอง