ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์โครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

Post by Local
on 08 กันยายน 2563

เทศบาลตำบลศิลาดาน : ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์โครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

 

อบต.วังน้ำลัด : ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์โครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
31 สิงหาคม 2563

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์โครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

#สำนักงานปปช#ไม่ทนคนโกง

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินโครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกภาคส่วน อาทิ ภาคอุตสาหกรรมบันเทิง องค์กรด้านสื่อสารมวลชนร่วมสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตด้วยการออกแบบ และบรรจุเนื้อหาที่สร้างให้สังคมไม่ทนต่อการทุจริตในผลงานสร้างสรรค์ของตน และส่งเสริมให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตในทุกภาคส่วนผ่านการสื่อสารสาธารณะสร้างสรรค์ (Creative) ตามกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสม

จึงขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ดังกล่าวให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบ

เข้ารับชมสื่อประชาสัมพันธ์ได้ทางลิงค์นี้

https://www.nacc.go.th/categorydetail/2020070115485745/20200702141156?

ประกาศอำเภอมโนรมย์ เรื่อง รับสมัครคัดเลืกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team)

Post by ฝ่ายประชาสัมพันธ์
on 28 สิงหาคม 2563
ประกาศอำเภอมโนรมย์ เรื่อง รับสมัครคัดเลืกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team)
งบประมาณภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ของกระทรวงมหาดไทย
🔴ลักษณะงาน:👨🏻‍🎓👩🏻‍🎓 ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บข้อมูล บันทึกข้อมูลในระบบ และประสานงาน
🔴จำนวนและอัตราจ้าง: ตำบลละ 2 อัตรา รวม 14,510 อัตรา ระยะการจ้าง 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) อัตราจ้างเหมา 15,000 บาท/เดือน
📍📍ผู้ที่สนใจสมัครได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ (ภูมิลำเนาในตำบลของผู้มีคุณสมบัติ) ตั้งcต่วันที่ 1- 15 กันยายน 2563 📍📍กลุ่มเปราะบาง 21 ก.ค. 63 เช็กเลย ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยา 3,000 บาท หรือไม่

Post by Admin
on 21 กรกฎาคม 2563

กลุ่มเปราะบาง 21 ก.ค. 63 เช็กเลย ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยา 3,000 บาท หรือไม่ แค่คลิกเดียว

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563

Post by Admin
on 11 สิงหาคม 2563

ความสำคัญของวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ของทุกปี

เยียวยาเกษตรกร 15 ก.ค. เช็กเงินด่วน ธ.ก.ส. ชี้ รีบแจ้งเลขบัญชี ก่อนชวดเงิน

Post by Admin
on 15 กรกฎาคม 2563

www.เยียวยาเกษตรกร.com ธ.ก.ส. วอน เกษตรกร 1.3 แสนราย รีบแจ้งเลขบัญชี รับเงินเยียวยา 15,000 บาท ภายใน 25 กรกฎาคม นี้