ข้อแนะนำและเตือนภัยการใช้ไฟฟ้าในเวลาน้ำท่วม

Post on 24 ตุลาคม 2560
by ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ข้อแนะนำและเตือนภัยการใช้ไฟฟ้าในเวลาน้ำท่วม

 

S__84672547.jpgS__84672546.jpg