ความรู้เกี่ยวกับ ธงประจำพระองค์ ธงพระอิสริยยศ – ที่มาของธงแต่ละสี

Post on 28 พฤษภาคม 2562
by แม่จิีบ

ธงประจำพระองค์เป็นธงประเภทหนึ่งของพระราชวงศ์ไทย ซึ่งประดับร่วมกับธงชาติไทย เพื่อถวายพระเกียรติแก่พระราชวงศ์ไทย ปรากฏใช้อยู่ทุกแห่งในประเทศไทย ต่างจากธงอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งเรียกรวมกันตามกฎหมายธงในปัจจุบันว่า ธงพระอิสริยยศ อันเป็นธงที่ใช้ในพิธีการต่าง ๆ เป็นการพิเศษ และใช้ในสถานที่เฉพาะแห่ง

 

ความรู้เกี่ยวกับ ธงประจำพระองค์

ลักษณะธงประจำพระองค์เป็นธงสีพื้น

โดยหลักแล้ว ธงประจำพระองค์มีลักษณะเป็นธงสีพื้น ตามวันพระราชสมภพหรือสีที่ตามพระประสงค์ของพระองค์นั้นๆ ประดับด้วยเครื่องหมายพระปรมาภิไธยย่อ หรือพระนามาภิไธยย่อ

ส่วนพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์อื่น เช่น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ก็มีธงประจำพระองค์ในลักษณะดังกล่าว เช่นเดียวกัน แต่มักมิได้พบเห็นบ่อยนัก นอกจากในงานพิธีซึ่งพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์นั้น ๆ เสด็จพระราชดำเนินไปเป็นองค์ประธาน ธงประจำพระองค์เหล่านี้ไม่เพียงแต่ใช้ประดับในพระราชพิธีและพิธีการต่าง ๆ ที่เป็นทางการเท่านั้น แต่ใช้อยู่ทั่วไปอย่างไม่เป็นทางการด้วย

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร

ธงสีเหลือง ตราพระปรมาภิไธยย่อ ว.ป.ร. มีอุณาโลมเลข ๑๐ ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎเปล่งรัศมี พระราชสมภพวันจันทร์ จึงใช้สีเหลืองเป็นสีพื้นธง

 

 

 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ธงสีฟ้า ตราพระนามาภิไธยย่อ ส.ก. ภายใต้มงกุฎขัตติยราชนารี พระราชสมภพวันศุกร์ จึงใช้สีฟ้าเป็นสีพื้นธง

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

 

 

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ธงสีม่วง ตราพระนามาภิไธยย่อ ส.ธ. ภายใต้พระชฎาไม่มีกรรเจียกจร พระราชสมภพวันเสาร์ จึงใช้สีม่วงเป็นสีพื้นธง

 

 

 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ธงสีแสด ตราพระนามาภิไธยย่อ จ.ภ. ภายใต้พระจุลมงกุฎ ประสูติวันพฤหัสบดี จึงใช้สีแสดเป็นสีพื้นธง

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

 

 

 

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ธงสีแสดแดง ตราพระนามาภิไธยย่อ อ.ร. ประสูติวันพฤหัสบดี แต่ด้วยเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ จึงใช้สีแดงเป็นสีพื้นธง แทนสีแสด

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

 

 

 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

ธงสีม่วง ตราพระนามาภิไธยย่อ ส.ส. ยอดพระนามาภิไธยย่อเป็นรูปอุณาโลม ประสูติวันเสาร์ จึงใช้สีม่วงเป็นสีพื้นธง

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

 

 

 

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

ธงสีแสด ตราพระนามาภิไธยย่อ พ.ภ. ประสูติวันพฤหัสบดี จึงใช้สีแสดเป็นสีพื้นธง

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

 

 

 

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

ธงสีแสด ตราพระนามาภิไธยย่อ ส.ร. ประสูติวันพฤหัสบดี จึงใช้สีแสดเป็นสีพื้นธง

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

 

 

 

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

ธงสีฟ้า ตราพระนามาภิไธยย่อ ท.ป. ประสูติวันศุกร์ จึงใช้สีฟ้าเป็นสีพื้นธง

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

 

 

 

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

ธงสีฟ้า ตราพระนามาภิไธยย่อ ส.ภ. ประสูติวันศุกร์ จึงใช้สีฟ้าเป็นสีพื้นธง

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

 

 

 

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

ธงสีม่วง ตราพระนามาภิไธยย่อ อ.ก. ประสูติวันเสาร์ จึงใช้สีม่วงเป็นสีพื้นธง

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

 

 

ติดธงเพื่อถวายพระเกียรติ

ประชาชนชาวไทยนิยมประดับธงดังกล่าวร่วมกับธงชาติไทย เพื่อถวายพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ถือเป็นลักษณะเด่นอย่างหนึ่ง ที่ปรากฏในวัฒนธรรมไทย

ธงเหล่านี้มีจำหน่ายตามร้านค้าขนาดเล็กและร้านเครื่องเขียน หรือร้านที่จำหน่ายธงโดยเฉพาะ โดยมีขนาดที่แตกต่างกันหลายขนาด และธงดังกล่าวนิยมพิมพ์รูปตราพระปรมาภิไธยหรือพระนามาภิไธยย่อลงบนธงเพียงด้านเดียว

 

ธงที่พ้นสมัยการใช้งาน

ในทางปฏิบัติธงประจำพระองค์ที่พ้นสมัยการใช้งานนั้นเป็นได้หลายกรณี ได้แก่ พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์นั้นเสด็จสวรรคต สิ้นพระชนม์ หรือมีการได้รับการสถาปนาเลื่อนพระอิสริยยศ หรือทรงลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ หรือทรงมีพระราชดำริให้ออกแบบธงใหม่ หรือทางรัฐบาลประกาศระยะเวลาในการประดับธงตราสัญลักษณ์นั้นๆ โดยส่วนมาจะเป็นธงในวาระพิเศษต่างๆ

 

 

ธงประจำพระองค์ในวาระพิเศษ

 

 

 

>>> จากซ้ายไปขวา…

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ : พระราชสมภพวันศุกร์ จึงใช้สีฟ้าเป็นสีพื้นธง

  • ธงสีฟ้า มีตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ อยู่กลางผืนธง
  • ธงสีฟ้า มีตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ อยู่กลางผืนธง
  • ธงสีฟ้า มีตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา อยู่กลางผืนธง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : พระราชสมภพวันเสาร์ จึงใช้สีม่วงเป็นสีพื้นธง

  • ธงสีม่วง มีตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ อยู่กลางผืนธง

       ดูธงอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ ธงประจำพระองค์ วิกิพีเดีย , ในหลวงรัชกาลที่ 10 , CC BY-SA 4.0

 

ที่มา : https://lifestyle.campus-star.com/knowledge/150380.html