26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2563

Post on 26 มิถุนายน 2563
by ฝ่ายประชาสัมพันธ์

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2563

วันต่อต้านยาเสพติดโลก (อังกฤษ: International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking) ตรงกับวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2563
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศคำขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลกของปีนี้ไว้ว่า “SAVE ZONE NO NEW FACE พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด” และสำนักงานสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม (United Nations Office on drugs and Crime) ได้ประกาศคำขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลกว่า "Better Knowledge for Better Care."

ตามประกาศตามมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UNGA) วันต่อต้านยาเสพติดโลก เป็นวันสำคัญสากล เพื่อต่อต้านการใช้ยาในทางผิด และค้ายาที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยหมายความถึงยาเสพติด ยึดถือเป็นวันสำคัญประจำปีมาตั้งแต่การประกาศเมื่อ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2531 (ค.ศ. 1988) เหตุที่กำหนดวันที่นี้เพื่อเป็นที่ระลึกแก่การถอนสัมปทานการค้าฝิ่นโดยนายอำเภอ หลิน เจ๋อสวี ตำบลหู่เหมิน มณฑลกวางตุ้ง ก่อนสงครามฝิ่นครั้งแรก

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 2563
เนื่องจากปีนี้ มีเหตุการณ์การระบาดโควิด-19 หลายหน่วยงานและหลายจังหวัดได้งดจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 2563 กลางแจ้ง และเปลี่ยนมาใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารได้อย่างเข้าถึงผ่านทาง Social Media

ยาเสพติด คือ สารเคมีที่มีผลต่ออารมณ์ ความคิด และพฤติกรรมของผู้เสพ โดยออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท และทำให้ผู้เสพรู้สึกต้องการ ขาดไม่ได้ รวมถึงส่งผลกระทบข้างเคียงต่อร่างกาย ทำให้อ่อนเพลีย ร่างกายซูบผอม และมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย เมื่อใช้สารเสพติดเป็นระยะเวลานานๆ จะทำให้การตัดสินใจต่างๆ ช้าลง มีผลต่อการนอนหลับ

การใช้ยาเสพติดจะทำให้ประชากรมีชีวิตที่แย่ลง รวมถึงกระบวนการค้าที่มีโทษตามกฎหมาย มีความเสี่ยงในคดีอาชญากรรมต่างๆ ด้วย ดังนั้นหากพบเห็นการค้ายาเสพติด แจ้งเบาะแสยาเสพติด สายด่วน ป.ป.ส. 1386

ที่มา : unodc.org

102674085_2724286441151866_7342590636397535273_o.jpg