กลุ่มเปราะบาง 21 ก.ค. 63 เช็กเลย ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยา 3,000 บาท หรือไม่

Post on 21 กรกฎาคม 2563
by Admin

กลุ่มเปราะบาง 21 ก.ค. 63 เช็กเลย ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยา 3,000 บาท หรือไม่ แค่คลิกเดียว

 

มาแล้ว วิธีตรวจสอบสิทธิกลุ่มเปราะบาง หลังภาครัฐแจกเงิน 3,000 บาท ให้เด็กแรกเกิด ผู้สูงอายุ คนพิการ คลิกเดียวรู้เลยได้หรือไม่ได้สิทธิ

 
 
เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
 
         หลังจากที่ทางภาครัฐ ได้มีการแจกเงิน 3,000 บาท ให้กับกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ เด็กที่รับเงินเลี้ยงดูตั้งแต่แรกเกิด, คนที่รับเบี้ยคนชรา และคนพิการ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563
         อย่างไรก็ตาม วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 สำหรับใครที่ยังไม่ได้ไปเช็กเงิน หรือไปเช็กแล้วเงินไม่เข้า และอยากรู้ว่าตัวเองมีสิทธิไหม สามารถตรวจสอบสิทธิได้ ดังนี้
 
เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง

 

         - เข้าไปที่เว็บไซต์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่นี่


         - กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

หากไม่ได้เงิน ทำอย่างไร

         - ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

         1. คอลเซ็นเตอร์ของศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. ตลอด 24 ชม.

     เบอร์ 1300
 

         2. เบอร์ตรงของศูนย์ต่าง ๆ ดังนี้

สิทธิจากเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

         ติดต่อที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ศดร.) เลขที่ 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400


         โทร. 0 2651 6534, 0 2651 6902, 0 2651 6920 หรือ 0 2255 5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 133, 147, 152, 231

สิทธิจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

         ติดต่อที่กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 20 โซน B เลขที่ 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02 642 4336

สิทธิจากเบี้ยความพิการ

         ติดต่อที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เลขที่ 255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ติดต่อ 1479 หรือโทร. 0 2354 3388 ต่อ 311 หรือ 313

เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง

เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง

 

 

 

 

 

 

ที่มา : https://money.kapook.com/view228915.html