ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์โครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

Post on 08 กันยายน 2563
by Local

เทศบาลตำบลศิลาดาน : ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์โครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

อบต.วังน้ำลัด : ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์โครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
31 สิงหาคม 2563

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์โครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

#สำนักงานปปช#ไม่ทนคนโกง

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินโครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกภาคส่วน อาทิ ภาคอุตสาหกรรมบันเทิง องค์กรด้านสื่อสารมวลชนร่วมสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตด้วยการออกแบบ และบรรจุเนื้อหาที่สร้างให้สังคมไม่ทนต่อการทุจริตในผลงานสร้างสรรค์ของตน และส่งเสริมให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตในทุกภาคส่วนผ่านการสื่อสารสาธารณะสร้างสรรค์ (Creative) ตามกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสม

จึงขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ดังกล่าวให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบ

เข้ารับชมสื่อประชาสัมพันธ์ได้ทางลิงค์นี้

https://www.nacc.go.th/categorydetail/2020070115485745/20200702141156?