ข่าวสารน่าสนใจ พรบ.ข่าวสาร ข้อมูลงข่าวสารเดือนมกราคม 2564

Post on 02 มีนาคม 2564
by ฝ่ายประชาสัมพันธ์

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 บทความ

1.บทความเรื่อง นายกเล็กมาทำงานจริงหรือเปล่า

2.บทความเรื่อง ขอชื่อคนร้องเรียนหน่อย

3.บทความเรื่อง ปลดผมจากตำแหน่งทำไม

4.บทความเรื่อง ดัดแปลงอาคารตรงกับใบอนุญาตหรือเปล่า

5.บทความเรื่อง ถึงไม่เกี่ยวข้องก็อยากรู้

ดาวน์โหลด