พระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี ด้านการทหารและอื่น ๆ

Post by แม่จิีบ
on 03 มิถุนายน 2562

พระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี ด้านการทหารและอื่น ๆ เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2553 จวบจนปัจจุบัน

ความรู้เกี่ยวกับ ธงประจำพระองค์ ธงพระอิสริยยศ – ที่มาของธงแต่ละสี

Post by แม่จิีบ
on 28 พฤษภาคม 2562

ธงประจำพระองค์เป็นธงประเภทหนึ่งของพระราชวงศ์ไทย ซึ่งประดับร่วมกับธงชาติไทย เพื่อถวายพระเกียรติแก่พระราชวงศ์ไทย ปรากฏใช้อยู่ทุกแห่งในประเทศไทย ต่างจากธงอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งเรียกรวมกันตามกฎหมายธงในปัจจุบันว่า ธงพระอิสริยยศ อันเป็นธงที่ใช้ในพิธีการต่าง ๆ เป็นการพิเศษ และใช้ในสถานที่เฉพาะแห่ง

ครม.ประกาศ วันที่ 3 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี” (วันแม่) และเป็นวันหยุดราชการด้วย

Post by แม่จิีบ
on 14 พฤษภาคม 2562

มติครม.เห็นชอบประกาศ  3 มิ.ย. วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี เป็นวันหยุดราชการ

โปรดเกล้าฯ กำหนดวันที่ 5 ธ.ค. เป็นวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

Post by แม่จิีบ
on 24 พฤษภาคม 2562

วันที่ 22 พ.ค.2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเรื่อง การกำหนดวันสำคัญของชาติไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

การถวายพระเกียรติยศ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ ให้ใช้คำราชาศัพท์ เสมอสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Post by แม่จิีบ
on 10 พฤษภาคม 2562

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศให้ใช้คำราชาศัพท์และคำกราบบังคมทูลพระกรุณา ถวายพระเกียรติยศแก่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ