ครม.ประกาศ วันที่ 3 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี” (วันแม่) และเป็นวันหยุดราชการด้วย

Post by แม่จิีบ
on 14 พฤษภาคม 2562

มติครม.เห็นชอบประกาศ  3 มิ.ย. วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี เป็นวันหยุดราชการ

การถวายพระเกียรติยศ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ ให้ใช้คำราชาศัพท์ เสมอสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Post by แม่จิีบ
on 10 พฤษภาคม 2562

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศให้ใช้คำราชาศัพท์และคำกราบบังคมทูลพระกรุณา ถวายพระเกียรติยศแก่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกมหาสมาคม ณ สีหบัญชร พสกนิกรเฝ้าฯ เนืองแน่น

Post by แม่จิีบ
on 06 พฤษภาคม 2562

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกมหาสมาคม ณ สีหบัญชร พสกนิกรเฝ้าฯ เนืองแน่น ด้านผู้นำทางศาสนา ร่วมถวายพระพรชัยมงคล

วันพืชมงคล 9 พฤษภาคม 2562

Post by แม่จิีบ
on 09 พฤษภาคม 2562

วันพืชมงคล 2562: พระโคเสี่ยงทาย กินข้าว-น้ำ-หญ้า น้ำท่าบริบูรณ์ พืชผลอุดมสมบูรณ์ดี

พระราชอิสริยยศใหม่ ในพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ จากการสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์

Post by แม่จิีบ
on 05 พฤษภาคม 2562

เผยพระนามใหม่ ของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ในการพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์