ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และชาวตำบลศิลาดาน

Arrow up
Arrow down

โครงการ ดอกไม้จันทร์ ทำด้วยใจ ร้อยด้วยจิตถวายพ่อของแผ่นดิน

Post by ฝ่ายประชาสัมพันธ์
on 16 มิถุนายน 2560

วันศุกร์ 16 มิถุนายน 2560 เทศบาลตำบลศิลาดานขอเชิญชวนประชาชนชาวศิลาดานร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ โดยจะทำในทุกๆวันศุกร์ เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศิลาดาน เริ่มตั้งแต่ วันศุกร์นี้เป็นต้นไป

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระราชดำรัสของในหลวง แด่พสกนิกรชาวไทย

Post by ฝ่ายประชาสัมพันธ์
on 23 พฤษภาคม 2560

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระราชดำรัสของในหลวง แด่พสกนิกรชาวไทย

สร้างเสริมสุขภาพที่ดี

Post by ฝ่ายประชาสัมพันธ์
on 23 พฤษภาคม 2560

สร้างเสริมสุขภาพที่ดี "โรคไข้เลือดออก"

สุขภาพดีเริ่มต้นที่พุงของเรา

Post by ฝ่ายประชาสัมพันธ์
on 23 พฤษภาคม 2560

สุขภาพดีเริ่มต้นที่พุงของเรา

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล

Post by ฝ่ายประชาสัมพันธ์
on 17 มีนาคม 2560

 เทศบาลตำบลศิลาดาน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง นายช่างโยธา (ปง./ชง.) จำนวน 1 อัตรา