ปลูกดาวเรืองให้เหลืองทั้งแผ่นดิน ทันช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 ระหว่าง 25–29 ต.ค.นี้...

Post by ฝ่ายประชาสัมพันธ์
on 20 มิถุนายน 2560

ปลูกดาวเรืองให้เหลืองทั้งแผ่นดิน ทันช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 ระหว่าง 25–29 ต.ค.นี้... จะปลูกยังไง ตอนไหนถึงจะได้ดอกบานตามวันเวลาที่ตั้งใจ จะทำเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

 

โครงการ ดอกไม้จันทร์ ทำด้วยใจ ร้อยด้วยจิตถวายพ่อของแผ่นดิน

Post by ฝ่ายประชาสัมพันธ์
on 16 มิถุนายน 2560

วันศุกร์ 16 มิถุนายน 2560 เทศบาลตำบลศิลาดานขอเชิญชวนประชาชนชาวศิลาดานร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ โดยจะทำในทุกๆวันศุกร์ เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศิลาดาน เริ่มตั้งแต่ วันศุกร์นี้เป็นต้นไป

สุขภาพดีเริ่มต้นที่พุงของเรา

Post by ฝ่ายประชาสัมพันธ์
on 23 พฤษภาคม 2560

สุขภาพดีเริ่มต้นที่พุงของเรา

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระราชดำรัสของในหลวง แด่พสกนิกรชาวไทย

Post by ฝ่ายประชาสัมพันธ์
on 23 พฤษภาคม 2560

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระราชดำรัสของในหลวง แด่พสกนิกรชาวไทย

สร้างเสริมสุขภาพที่ดี

Post by ฝ่ายประชาสัมพันธ์
on 23 พฤษภาคม 2560

สร้างเสริมสุขภาพที่ดี "โรคไข้เลือดออก"