เทศบาลตำบลศิลาดานขอประชาสัมพันธ์ เตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า

Post by ฝ่ายประชาสัมพันธ์
on 19 มีนาคม 2561

5 ข้อควรรู้เกี่ยวกับ โรคพิษสุนัขบ้า ที่กำลังระบาดตอนนี้

เทศบาลตำบลศิลาดาน ขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชน รับบริการซ่อมเครื่องมือ เครื่องจักรทางการเกษตร ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือน ฟรี!!!

Post by ฝ่ายประชาสัมพันธ์
on 05 มีนาคม 2561

เทศบาลตำบลศิลาดาน ขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชน รับบริการซ่อมเครื่องมือ เครื่องจักรทางการเกษตร ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือน ฟรี!!!

ประชาสัมพันธ์ประชาชนถวายดอกไม้จันทน์ ในหลวง ร.9

Post by ฝ่ายประชาสัมพันธ์
on 26 ตุลาคม 2560

อำเภอมโนรมย์ จัดซุ้มถวาย ดอกไม้จันทน์สำหรับประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

เทศบาลตำบลศิลาดาน ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กำหนดระยะเวลาการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2561

Post by ฝ่ายประชาสัมพันธ์
on 29 มกราคม 2561

เทศบาลตำบลศิลาดาน ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กำหนดระยะเวลาการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2561

ข้อแนะนำและเตือนภัยการใช้ไฟฟ้าในเวลาน้ำท่วม

Post by ฝ่ายประชาสัมพันธ์
on 24 ตุลาคม 2560

ข้อแนะนำและเตือนภัยการใช้ไฟฟ้าในเวลาน้ำท่วม