ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และชาวตำบลศิลาดาน

Arrow up
Arrow down

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พล.อ. เปรม เป็นประธานองคมนตรี

Post by แม่จิีบ
on 03 ธันวาคม 2559

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พล.อ. เปรม เป็นประธานองคมนตรี

สำนักราชเลขาธิการฯ ออกหนังสือชี้แจง การอ่านพระนาม รัชกาลที่ 10

Post by แม่จิีบ
on 03 ธันวาคม 2559

สำนักราชเลขาธิการ ออกหนังสือชี้แจงการอ่านพระนามรัชกาลที่ 10

การแต่งกายเข้าถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Post by แม่จิีบ
on 01 พฤศจิกายน 2559

การแต่งกายเข้าถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สื่อทั่วโลกรายงาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ ขึ้นทรงราชย์

Post by แม่จิีบ
on 03 ธันวาคม 2559

สื่อทั่วโลกรายงาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ ขึ้นทรงราชย์

สำนักพระราชวัง แจ้งการแต่งกายถวายสักการะพระบรมศพ เริ่ม 29 ต.ค.

Post by แม่จิีบ
on 25 ตุลาคม 2559

สำนักพระราชวัง แจ้งการแต่งกายถวายสักการะพระบรมศพ เริ่ม 29 ต.ค.