รูปที่มีทุกบ้าน "รัชกาลที่ ๑๐" ทรงรับสั่งให้ประดับพระบรมฉายาลักษณ์อย่างนี้ ตื้นตันใจหาที่สุดมิได้

Post by แม่จิีบ
on 10 ธันวาคม 2559

รูปที่มีทุกบ้าน "รัชกาลที่ ๑๐" ทรงรับสั่งให้ประดับพระบรมฉายาลักษณ์อย่างนี้ ตื้นตันใจหาที่สุดมิได้

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พล.อ. เปรม เป็นประธานองคมนตรี

Post by แม่จิีบ
on 03 ธันวาคม 2559

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พล.อ. เปรม เป็นประธานองคมนตรี

สื่อทั่วโลกรายงาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ ขึ้นทรงราชย์

Post by แม่จิีบ
on 03 ธันวาคม 2559

สื่อทั่วโลกรายงาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ ขึ้นทรงราชย์

สำนักราชเลขาธิการฯ ออกหนังสือชี้แจง การอ่านพระนาม รัชกาลที่ 10

Post by แม่จิีบ
on 03 ธันวาคม 2559

สำนักราชเลขาธิการ ออกหนังสือชี้แจงการอ่านพระนามรัชกาลที่ 10

การแต่งกายเข้าถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Post by แม่จิีบ
on 01 พฤศจิกายน 2559

การแต่งกายเข้าถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช