สำนักราชเลขาธิการฯ ออกหนังสือชี้แจง การอ่านพระนาม รัชกาลที่ 10

Post by แม่จิีบ
on 03 ธันวาคม 2559

สำนักราชเลขาธิการ ออกหนังสือชี้แจงการอ่านพระนามรัชกาลที่ 10

สื่อทั่วโลกรายงาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ ขึ้นทรงราชย์

Post by แม่จิีบ
on 03 ธันวาคม 2559

สื่อทั่วโลกรายงาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ ขึ้นทรงราชย์

สำนักพระราชวัง แจ้งการแต่งกายถวายสักการะพระบรมศพ เริ่ม 29 ต.ค.

Post by แม่จิีบ
on 25 ตุลาคม 2559

สำนักพระราชวัง แจ้งการแต่งกายถวายสักการะพระบรมศพ เริ่ม 29 ต.ค.

การแต่งกายเข้าถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Post by แม่จิีบ
on 01 พฤศจิกายน 2559

การแต่งกายเข้าถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เทศบาลตำบลศิลาดาน ได้จัดทำโบว์สีดำ เพื่อแสดงความไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แจกฟรี!!! สามารถติดต่อขอรับได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลศิลาดาน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Post by ฝ่ายประชาสัมพันธ์
on 25 ตุลาคม 2559

เทศบาลตำบลศิลาดาน ได้จัดทำโบว์สีดำ เพื่อแสดงความไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แจกฟรี!!! สามารถติดต่อขอรับได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลศิลาดาน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป