นายกฯสั่งส่วนราชการทุกแห่งห้ามนำพระบรมฉายาลักษณ์ออกเด็ดขาด

Post by แม่จิีบ
on 22 ตุลาคม 2559

นายกฯสั่งส่วนราชการทุกแห่งห้ามนำพระบรมฉายาลักษณ์ออกเด็ดขาด

บอร์ดกวช.ให้จัดงานประเพณีแต่ให้งดมรสพ

Post by แม่จิีบ
on 22 ตุลาคม 2559

บอร์ด กวช.เผยให้จัดตามประเพณีท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาลอยกระทง-คริสต์มาส-วันขึ้นปีใหม่-สงกรานต์ ยกเว้นประกวดนางนพมาศ--ควรงดจัดคอนเสิร์ต กฐินจัดได้แต่งดมหรสพ

 

ประกาศแต่งตั้ง พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์ เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราว

Post by แม่จิีบ
on 20 ตุลาคม 2559
         เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ประกาศแต่งตั้ง พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์ เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2559

 

แจ้งปิดถนน 7 เส้น พื้นที่ห้ามจอด ตลอด 24 ชั่วโมง แนะผู้ที่เดินทางมาถวายความอาลัย ให้เดินทางด้วยรถสาธารณะ พร้อมแนะเส้นทางเลี่ยง

Post by แม่จิีบ
on 21 ตุลาคม 2559

           แจ้งปิดถนน 7 เส้น พื้นที่ห้ามจอด ตลอด 24 ชั่วโมง แนะผู้ที่เดินทางมาถวายความอาลัย ให้เดินทางด้วยรถสาธารณะ พร้อมแนะเส้นทางเลี่ยง

 

((รีวิว)) การเดินทางและเข้าถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ @ พระบรมมหาราชวัง

Post by แม่จิีบ
on 19 ตุลาคม 2559

(รีวิว) การเดินทางและเข้าถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ @ พระบรมมหาราชวัง