สำนักนายกฯ ออกประกาศแนวปฏิบัติ ขรก.ในงานพระบรมศพ 'ในหลวง'

Post by แม่จิีบ
on 15 ตุลาคม 2559

สำนักนายกฯ ออกประกาศแนวปฏิบัติ ขรก.ในงานพระบรมศพ 'ในหลวง'
14 ต.ค. 2559 16:48

ราชกิจจานุเบกษาสถาปนา “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ” เป็นรัชทายาทสืบราชสันตติวงศ์

Post by แม่จิีบ
on 14 ตุลาคม 2559

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศฉบับพิเศษ เล่ม 89 ตอนที่ 200 วันที่ 28 ธันวาคม 2515 ประกาศสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นรัชทายาทสืบราชสันตติวงศ์

แถลงการณ์สํานักพระราชวัง เรื่อง ในหลวง เสด็จสวรรคต

Post by แม่จิีบ
on 14 ตุลาคม 2559
สำนักพระราชวัง แถลงการณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคตแล้ว ณ โรงพยาบาลศิริราช รวมพระชนมพรรษา 89 พรรษา ทรงครองสิริราชสมบัติ  70 ปี

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศให้วันที่ 14 ต.ค.59 เป็นวันหยุดราชการ

Post by แม่จิีบ
on 14 ตุลาคม 2559

มติ ครม. ประกาศให้วันนี้ 14 ตุลาคม 2559 เป็นวันหยุดราชการ เพื่อให้ประชาชนร่วมเคารพพระบรมศพ พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

 

วันมหิดล 24 กันยายนของทุกปี

Post by แม่จิีบ
on 24 กันยายน 2559

   วันมหิดล 24 กันยายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก