เกร็ดความรู้พระราชพิธี “พระบรมศพ”

Post by แม่จิีบ
on 19 ตุลาคม 2559

               เรื่องน่ารู้ของพระราชพิธี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นพระราชพิธีที่ชาวไทยส่วนใหญ่ไม่เคยเห็นมาก่อน ค่อนข้างมีพระราชพิธีมีธรรมเนียมที่ซับซ้อนมาก มีบางอย่างที่ได้ถูกกาลเวลากลืนหายไป จนเราไม่มีโอกาสได้เห็น 

รัฐบาลให้ประชาชนติดริบบิ้นแทนสวมชุดดำได้-จัดงานบวช-แต่งงาน-แข่งกีฬา-ร้านอาหารทำได้แต่งดบันเทิง

Post by แม่จิีบ
on 17 ตุลาคม 2559
ศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์ (ศตส.)ประชุมวางแนวทางอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในช่วงพระราชพิธี ติดริบบิ้นสีดำแทนการสวมใส่ชุดสีดำและขาว งานแต่งงวาน-งานบวช-ร้านอาหารดำเนินต่อไปได้แต่ขอให้งดบันเทิง

สำนักนายกฯ ออกประกาศแนวปฏิบัติ ขรก.ในงานพระบรมศพ 'ในหลวง'

Post by แม่จิีบ
on 15 ตุลาคม 2559

สำนักนายกฯ ออกประกาศแนวปฏิบัติ ขรก.ในงานพระบรมศพ 'ในหลวง'
14 ต.ค. 2559 16:48

ประกาศสำนักพระราชวัง .. พระราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าเฝ้าฯกราบถวายบังคมพระบรมศพ ตั้งแต่ 28 ต.ค.นี้เป็นต้นไป

Post by แม่จิีบ
on 16 ตุลาคม 2559

สำนักพระราชวัง ออกประกาศ เรื่องการถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยระบุว่า ด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระราชานุญาตในการเข้าถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดังนี้

ราชกิจจานุเบกษาสถาปนา “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ” เป็นรัชทายาทสืบราชสันตติวงศ์

Post by แม่จิีบ
on 14 ตุลาคม 2559

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศฉบับพิเศษ เล่ม 89 ตอนที่ 200 วันที่ 28 ธันวาคม 2515 ประกาศสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นรัชทายาทสืบราชสันตติวงศ์