ประกาศเทศบาลตำบลศิลาดาน เรื่องการใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566

Post by ฝ่ายประชาสัมพันธ์
on 29 กันยายน 2563

ประกาศเทศบาลตำบลศิลาดาน เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566

ประกาศเทศบาลตำบลศิลาดาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เทศบาลตำบลศิลาดาน

Post by ฝ่ายประชาสัมพันธ์
on 28 สิงหาคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลศิลาดาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เทศบาลตำบลศิลาดาน ประกาศรายชื่ออาสาสมัครบริบาล_page-0002.jpg

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

Post by Local
on 21 สิงหาคม 2563

เทศบาลตำบลศิลาดานขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

ประกาศรายชือผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้างตามภารกิจ 2563

Post by ฝ่ายประชาสัมพันธ์
on 05 สิงหาคม 2563

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลศิลาดาน ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2563