ประกาศเทศบาลตำบลศิลาดาน เรื่อง ใช้เทศบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2562

Post by แม่จิีบ
on 23 ตุลาคม 2562

ประกาศเทศบาลตำบลศิลาดาน เรื่อง ใช้เทศบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2562

ประกาศเทศบาลตำบลศิลาดาน เรื่อง ใช้เทศบัญญัติควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562

Post by แม่จิีบ
on 23 ตุลาคม 2562

ประกาศเทศบาลตำบลศิลาดาน เรื่อง ใช้เทศบัญญัติควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562

ประกาศเทศบาลตำบลศิลาดาน เรื่อง รายงานตรวจสอบพัสดุ 2561

Post by ฝ่ายประชาสัมพันธ์
on 22 พฤศจิกายน 2561

ประกาศเทศบาลตำบลศิลาดาน เรื่อง รายงานตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256146753908_751816688516179_692963681532641280_n.jpg46507689_392015138207645_1980704372769685504_n.jpg

ประกาศเทศบาลตำบลศิลาดาน เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงาน 2561

Post by ฝ่ายประชาสัมพันธ์
on 22 พฤศจิกายน 2561

ประกาศเทศบาลตำบลศิลาดาน เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.256146492812_272190893483385_2174855264124010496_n.jpg46696974_2183138525039478_4664642247927529472_n.jpg46688647_282633042389171_1512132778034987008_n.jpg

ประกาศเทศบาลตำบลศิลาดาน เรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน เสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลศิลาดาน

Post by ฝ่ายประชาสัมพันธ์
on 11 เมษายน 2561

ประกาศเทศบาลตำบลศิลาดาน เรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน เสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลศิลาดาน