ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และชาวตำบลศิลาดาน

Arrow up
Arrow down

ประกาศเทศบาลตำบลศิลาดาน เรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน เสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลศิลาดาน

Post by ฝ่ายประชาสัมพันธ์
on 11 เมษายน 2561

ประกาศเทศบาลตำบลศิลาดาน เรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน เสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลศิลาดาน

ประกาศเทศบาลตำบลศิลาดาน เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ไตรมาสที่ 1/2561

Post by ฝ่ายประชาสัมพันธ์
on 10 มกราคม 2561

ประกาศเทศบาลตำบลศิลาดาน เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ไตรมาสที่ 1/2561

ประกาศเทศบาลตำบลศิลาดาน เรื่อง การประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561- 2563

Post by ฝ่ายประชาสัมพันธ์
on 03 ตุลาคม 2560

ประกาศเทศบาลตำบลศิลาดาน เรื่อง การประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561- 2563

ประกาศเทศบาลตำบลศิลาดาน เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Post by ฝ่ายประชาสัมพันธ์
on 12 ตุลาคม 2560

ประกาศเทศบาลตำบลศิลาดาน เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

ประกาศเทศบาลตำบลศิลาดาน เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ

Post by ฝ่ายประชาสัมพันธ์
on 05 กันยายน 2560

ประกาศเทศบาลตำบลศิลาดาน เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ