ประกาศเทศบาลตำบลศิลาดาน เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงาน 2561

Post by ฝ่ายประชาสัมพันธ์
on 22 พฤศจิกายน 2561

ประกาศเทศบาลตำบลศิลาดาน เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.256146492812_272190893483385_2174855264124010496_n.jpg46696974_2183138525039478_4664642247927529472_n.jpg46688647_282633042389171_1512132778034987008_n.jpg

ประกาศเทศบาลตำบลศิลาดาน เรื่อง รายงานตรวจสอบพัสดุ 2561

Post by ฝ่ายประชาสัมพันธ์
on 22 พฤศจิกายน 2561

ประกาศเทศบาลตำบลศิลาดาน เรื่อง รายงานตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256146753908_751816688516179_692963681532641280_n.jpg46507689_392015138207645_1980704372769685504_n.jpg

ประกาศเทศบาลตำบลศิลาดาน เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ไตรมาสที่ 1/2561

Post by ฝ่ายประชาสัมพันธ์
on 10 มกราคม 2561

ประกาศเทศบาลตำบลศิลาดาน เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ไตรมาสที่ 1/2561

ประกาศเทศบาลตำบลศิลาดาน เรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน เสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลศิลาดาน

Post by ฝ่ายประชาสัมพันธ์
on 11 เมษายน 2561

ประกาศเทศบาลตำบลศิลาดาน เรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน เสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลศิลาดาน

ประกาศเทศบาลตำบลศิลาดาน เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Post by ฝ่ายประชาสัมพันธ์
on 12 ตุลาคม 2560

ประกาศเทศบาลตำบลศิลาดาน เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561