ประกาศเทศบาลตำบลศิลาดาน เรื่อง การโอนเงินเงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 3

Post by ฝ่ายประชาสัมพันธ์
on 12 มกราคม 2564

ประกาศเทศบาลตำบลศิลาดาน เรื่อง การโอนเงินเงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 3

ดาวน์โหลด

ประกาศเทศบาลตำบลศิลาดาน เรื่อง การโอนเงินเงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2

Post by ฝ่ายประชาสัมพันธ์
on 29 ธันวาคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลศิลาดาน เรื่อง การโอนเงินเงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2

 ดาวน์โหลด 

ประกาศสภาเทศบาลตำบลศิลาดาน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศิลาดาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

Post by ฝ่ายประชาสัมพันธ์
on 14 ธันวาคม 2563

ประกาศสภาเทศบาลตำบลศิลาดาน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศิลาดาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563

เทศบาลตำบลศิลาดานขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563

Post by ฝ่ายประชาสัมพันธ์
on 15 ธันวาคม 2563

เทศบาลตำบลศิลาดานขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563

 

เทศบาลตำบลศิลาดานประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล

Post by ฝ่ายประชาสัมพันธ์
on 12 พฤศจิกายน 2563

เทศบาลตำบลศิลาดานประกาศ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล  

ดาวน์โหลด

https://www.facebook.com/SiladanSubdistrictMunicipality/posts/2864628553784320