ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลตำบลศิลาดาน

Post by ฝ่ายประชาสัมพันธ์
on 13 มกราคม 2563

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลตำบลศิลาดาน81870340_2596954833885028_7677423383570546688_o.jpg

ประกาศเทศบาลตำบลศิลาดาน เรื่อง ใช้เทศบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2562

Post by แม่จิีบ
on 23 ตุลาคม 2562

ประกาศเทศบาลตำบลศิลาดาน เรื่อง ใช้เทศบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2562

ประกาศเทศบาลตำบลศิลาดาน เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงาน 2561

Post by ฝ่ายประชาสัมพันธ์
on 22 พฤศจิกายน 2561

ประกาศเทศบาลตำบลศิลาดาน เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.256146492812_272190893483385_2174855264124010496_n.jpg46696974_2183138525039478_4664642247927529472_n.jpg46688647_282633042389171_1512132778034987008_n.jpg

ประกาศเทศบาลตำบลศิลาดาน เรื่อง ใช้เทศบัญญัติควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562

Post by แม่จิีบ
on 23 ตุลาคม 2562

ประกาศเทศบาลตำบลศิลาดาน เรื่อง ใช้เทศบัญญัติควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562

ประกาศเทศบาลตำบลศิลาดาน เรื่อง รายงานตรวจสอบพัสดุ 2561

Post by ฝ่ายประชาสัมพันธ์
on 22 พฤศจิกายน 2561

ประกาศเทศบาลตำบลศิลาดาน เรื่อง รายงานตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256146753908_751816688516179_692963681532641280_n.jpg46507689_392015138207645_1980704372769685504_n.jpg