ประกาศ เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศิลาดาน 2563

Post on 26 กุมภาพันธ์ 2563
by ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยนาท

เรื่อง การแบ่งเขตสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศิลาดาน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

001.jpg002.jpg003.jpg004.jpg005.jpg006.jpg