ประกาศเทศบาลตำบลศิลาดาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าร่วมรับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 2563 จำนวน 1 อัตรา

Post on 03 กรกฎาคม 2563
by ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลศิลาดาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าร่วมรับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลศิลาดาน ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ สังกัดกองคลัง จำนวน 1 อัตรา

 005006007008009010011