ประกาศผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศิลาดาน เรื่อง บัญชีผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลศิลาดานที่ได้รับสมัครเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง

Post on 19 กุมภาพันธ์ 2564
by ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศิลาดาน เรื่อง บัญชีผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลศิลาดานที่ได้รับสมัครเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง