ประกาศผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศิลาดาน 1. เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศิลาดานที่ได้รับสมัครเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่ 2

Post on 19 กุมภาพันธ์ 2564
by ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศิลาดาน
1. เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศิลาดานที่ได้รับสมัครเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่ 2