ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และชาวตำบลศิลาดาน

Arrow up
Arrow down

ฝ่ายบริหาร

Post on 19 ตุลาคม 2558
by แม่จิีบ
  boss01  
 

 นายจำเนียร  โตศิลา
นายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลศิลาดาน

 
logo want boss04 boss05

(ว่าง)
รองนายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลศิลาดาน 

นายบำรุง อินทร์สูรย์
รองนายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลศิลาดาน

 นายสมศักดิ์  โตศิลา
เลขาฯ นายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลศิลาดาน

boss06 boss07
นายสิงห์ แก้วแย้ม
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลศิลาดาน
นายสินทบ  แพร่งหร่าย
ที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลศิลาดาน