ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และชาวตำบลศิลาดาน

Arrow up
Arrow down

ฝ่ายบริหาร

Post on 19 ตุลาคม 2558
by แม่จิีบ
boss01

 นายจำเนียร  โตศิลา
นายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลศิลาดาน

 

  boss05 

    boss04 
     นายสมศักดิ์ โตศิลา
         รองนายกเทศมนตรี
       เทศบาลตำบลศิลาดาน
     นายบำรุง อินทร์สูรย์
          รองนายกเทศมนตรี
        เทศบาลตำบลศิลาดาน

 

666 boss06   boss07
นายศิษฐิเทพ ภู่นาท
เลขาฯ นายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลศิลาดาน
นายสิงห์ แก้วแย้ม
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลศิลาดาน
นายสินทบ  แพร่งหร่าย
ที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลศิลาดาน