ฝ่ายบริหาร

Post on 19 ตุลาคม 2558
by แม่จิีบ
boss01

 นายจำเนียร  โตศิลา
นายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลศิลาดาน

 

  boss05 

    boss04 
     นายสมศักดิ์ โตศิลา
         รองนายกเทศมนตรี
       เทศบาลตำบลศิลาดาน
     นายบำรุง อินทร์สูรย์
          รองนายกเทศมนตรี
        เทศบาลตำบลศิลาดาน

 

666 boss06  
นายศิษฐิเทพ ภู่นาท
เลขาฯ นายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลศิลาดาน
นายสิงห์ แก้วแย้ม
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลศิลาดาน