กองคลัง

Post on 19 ตุลาคม 2558
by แม่จิีบ

 

 

 

img043
 นายบุญนำ  พูลทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง

 

logo want    logo want
(ว่าง)
นักวิชาการการเงินและบัญชี
  (ว่าง)
เจ้าพนักงานพัสดุ

 

  S 4030471     S 4030472    นางสาวอนทรา สพรรณเศษ
นางเพ็ญประภา  แป้นพัด
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
  นางสาวสลักใจ  เชตุใจ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
  นางสาวอินทิรา  สุพรรณ์เศษ
คนงานทั่วไป