ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทองน้อยและผ้าผูกประดับอาคาร จำนวน 3 รายกา่ร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Post by Local
on 28 มกราคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทองน้อยและผ้าผูกประดับอาคาร จำนวน 3 รายกา่ร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวถนนลงหินคลุกสายท้ายคลอง RMC-P1 (ฝั่งซ้าย) หมู่ 1 จำนวน 1 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Post by Local
on 28 มกราคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวถนนลงหินคลุกสายท้ายคลอง RMC-P1 (ฝั่งซ้าย) หมู่ 1 จำนวน 1 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Post by Local
on 28 มกราคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง